Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Jezus kocha Ciebie dziś

JEZUS KOCHA CIEBIE DZIŚ nuty

     E                   gis     A                      H7
1.Jezus kocha Ciebie dziś, czy o tym wiesz?
On na krzyżu zniszczył śmierć, bo kocha Cię.

         Gis             cis        A                    H7
Ref. Otwórz tylko serce swe i pozwól mu wejść,
  Gis               cis    A                       E
Jezus kocha Ciebie dziś, On kocha Cię.

2.Wszystkie troski oddaj Mu, On weźmie je,
Rozraduje serce Twe, bo kocha Cię.

/E. Zackiewicz/