Jezus, najwyższe Imię

JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ nuty

C     e                   a
Jezus, Najwyższe Imię,
  d                     GG7
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
      C      e                  a
Emmanuel, Bóg jest z nami,
  d      G                 C  C7
Odkupiciel, Słowo Żywota!
    F         G                      C a
Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy,
              d       G           CC7
Jedyny Ojca Syn, umiłowany,
     F           G                     C    a
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
             d  G            C C7
Królów Król i Panów Pan.

/Naida Nearn, Jim i Ann Mills/