Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jezus, On za mnie życie dał

JEZUS ....ON ZA MNIE ŻYCIE DAŁ
E A H A

Jezus...
E H A H
On za mnie życie dał,
On za mnie zmartwychwstał,
Nazwał mnie bratem swym.
Jestem wspaniały w Nim.