Jezus, On za mnie życie dał

JEZUS ....ON ZA MNIE ŻYCIE DAŁ
E A H A

Jezus...
E H A H
On za mnie życie dał,
On za mnie zmartwychwstał,
Nazwał mnie bratem swym.
Jestem wspaniały w Nim.