Jim

JIM

      D                       D7+
1.Dzień dobry, Jim, właśnie byłem tam,

      D||D7||D7+||D7           G
Ref. W dole /4x           przy rzece,
                  D||G g6                        D
Wczesnym rankiem /2x na początku dnia.

2.Nim rosy świeży chłód, wzywa Pana głód,

3.Nim przełamię chleb, skłonię głowę swą,

4.Nim pracę zacznę swą, chcę wysłuchać Go,

5.Zanim pójdę spać, chcę pomodlić się,

Ref. W dole przy rzece, późnym wieczorem u schyłku dnia.