Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Kiedy cichnie gwar

KIEDY CICHNIE GWAR

D                       A/cis                         e                   G      A4 A
Kiedy cichnie gwar, wszystko kończy się, wtedy szukam Cię
D                            A/cis                       e              G      A4 A
Chcę Ci przynieść coś, co wartościowe jest, co ucieszy Cię.
e                     D               A
Chcę dać Ci więcej niż pieśń, bo wiem,
                                      e      D               A
Że śpiew nie jest tym, czego ode mnie chcesz
e                     D            A
Ty patrzysz głębiej niż my, mimo pozorów spraw
e                        h        A  D                                  A
Ty patrzysz w duszę mą. Powracam znowu, by wielbić Ciebie,
        h                            D            A
By wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż
D                                   A
Przepraszam Ciebie za moje grzechy,
           h                         D                          A
Chcę wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż.

(Matt Redman)

---------------------

NUTY OPUBLIKOWANE W ŚPIEWNIKU

Czy wybrałeś już drogę? - Pieśni Chwały 3

PCH2 mockup

Śpiewnik zawiera 59 pieśni chrześcijańskich w zapisie nutowym z akordami gitarowymi. Jest drugim z serii zeszytów, które wydajemy w ramach popularnego śpiewnika "giszowiec.org". Zawiera kompozycje, powstałe na przełomie XX i XXI wieku, śpiewane na spotkaniach modlitewnych, adoracjach we wspólnotach oazowych, studenckich, grupach odnowy życia religijnego. W przypadku śpiewów tłumaczonych na język polski w zeszycie prezentowane są również oryginalne teksty. Śpiewnik w formacie A4 w oprawie spiralowanej wygodnie się otwiera. Śpiewy prezentowane są w taki sposób, żeby - jeśli to możliwe - nie trzeba było przewracać stron w trakcie śpiewania lub gry na instrumencie.

WIĘCEJ »