Każdego dnia

KAŻDEGO DNIA

  D7+    h7/9                  A        G7+
Każdego dnia przy Tobie trwać, poznawać Ciebie

   D7+||h7/9              ||A
Ref. Pragnę bliżej Ciebie być /2x
   D7+                        h7/9
Jeszcze bardziej kochać Cię
                                A          G7+
Jeszcze dłużej wielbić Cię. Rozkochać się.

/sł. Katarzyna Kurzawska m. Katarzyna Kurzawska i Jakub Orzeł/