Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Kiedy razem się schodzimy

KIEDY RAZEM SIĘ SCHODZIMY nuty
h e h e A h
1.Kiedy razem się schodzimy na łamaniu tego chleba,
e h A Fis
Twoją Jezu śmierć głosimy oczekując przyjścia Twego.
H dis E Fis
Ref. Uczta Pańska jest pamiątką tej Wieczerzy przed wiekami,
H dis cis Fis7 H
Kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany.
2.Ludzkim sercom się powierzył, bo do końca umiłował,
Aby człowiek tu na ziemi nosił w sobie życie Boga.
3.Sławmy Ciało Chrystusowe z Matki czystej narodzone,
Które za nas ofiarował na swym krzyżu umęczone.
4.Za przykładem swego Pana, czyńmy razem dziękczynienie,
Niechaj nowe przykazanie serca nasze tu przemieni.
5. Uczto święta, uczto Boska, ty napełniasz duszę łaską,
Życie, które nie zna końca już przed nami dziś odsłaniasz.
6. Świętą Chleba tajemnicę głośmy sercem i ustami,
Ten posiłek daje życie w Dom Ojcowski nas prowadzi.