Kocham Cię, Panie

KOCHAM CIĘ, PANIE

  D                            h
Kocham Cię, Panie, kocham Cię,
  G               C                    A
Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest. /2x
        G              A                D     fis    h
Zmieniłeś życie me, obmyłeś mnie swą Krwią,
Dałeś mi pokój swój, nazwałeś dzieckiem swym.
Uwielbiam, Panie Cię, wysławiam Imię Twe,
Wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały jest.