Koronka do miłosierdzia Bożego

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO nuty
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny...