Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Słuchaj, Izraelu, moich słów

SŁUCHAJ, IZRAELU, MOICH SŁÓW
   d
Słuchaj, Izraelu, słuchaj moich słów,
   d                    g                    d
Słuchaj, Izraelu, co zamierza Bóg.
    g              C        F               d
Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,
   g                    C                  F                       A
Zbawca świata, Odkupiciel, Jezus Chrystus Król,
   g               C        F               d
Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,
  g                      C      d
Zbawca świata, Odkupiciel.