Betlejem święte miasteczko

BETLEJEM ŚWIĘTE MIASTECZKO nuty

1. Betlejem święte miasteczko wsławione,
Tyś przez Proroków z dawna ogłoszone:
Według proroctwa Micheaszowego,
Z ciebie miał wynijść Wódz ludu Bożego.

2. To się już dzisiaj spełniło na tobie,
Posiadasz Boga w maleńkiej osobie:
O jakże wdzięcznie brzmią Anielskie pienia.
Wyśpiewujące hymny uwielbienia.

3. Tych więc Aniołów i my naśladujmy,
Uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy,
Wołając: witaj o Panie nad Pany,
Przez Twych Proroków z dawna obiecany.

4. Już się Proroctwo Dawida spełniło,
Gdy ode wschodu trzech Królów przybyło,
Z wielkiemi dary, niskiemi pokłony,
U nóg Dzieciątka składają korony.

5. Dziś więc do Pana przybliżmy się społem,
Cześć Mu oddajmy i uderzmy czołem,
Wołając: Panie zmiłuj się nad nami,
A nie racz gardzić naszemi prośbami.

(sł. i muz. trad.)