Wołek i osiołek

WOŁEK I OSIOŁEK

C
1. Wołek, wołek, wołek i osiołek
F G F C
Ref. Dzieciąteczko w żłóbeczku, a w stajence chłód
G C
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg!

2. Trzech, trzech, trzech królów magów
3. Czterech /3x Ewangelistów,
4. Pięć /3x przykazań kościelnych,
5. Sześć /3x stągwi kamiennych,
6. Siedem /3x sakramentów,
7. Osiem /3x błogosławieństw,
8. Dziewięć/3x Chórów Anielskich,
9. Dziesięć /3x Przykazań Bożych,
10. Jedenastu /3x Filistynów,
11. Dwunastu /3x Apostołów,

(autor nieznany)