Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

A wczora z wieczora

A WCZORA Z WIECZORA nuty

 

E A H7 E A

1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora

fis H7 E cis fis H7 E
Z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
Przyszła nam nowina /2x
Panna rodzi Syna. /2x

2. Boga prawdziwego, Nieogarnionego
Za wyrokiem Boskim, w Betlejem żydowskim.

3. Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali
Gdy Anioł z północy światłość z nieba toczy

4. Chwałę oznajmując, szopę pokazując
Gdzie Panna z Dzieciątkiem, z wołem i oślątkiem.

5. I z Józefem świętym, nad Jezusem małym
Chwalą Boga Tego, dziś narodzonego.

6. Natychmiast pastuszy spieszą z całej duszy,
Weseli bez miary niosą z sobą dary.

7. Chcąc widzieć Pana, oddali barana,
Na kozłowym rogu krzyczą chwałę Bogu.

8. Mądrości druhowie, z daleka Królowie,
Pragną widzieć swego Stwórcę przedwiecznego.

9. Dziś Mu pokłon dają, w ciele oglądają.
Każdy się dziwuje, że Bóg nas miłuje.

10. Witaj, Królu nowy, Synu Dawidowy,
Ty nas masz wybawić i w niebie postawić.

11. I my tez pospieczmy, Jezusa ucieszmy
Ze serca darami: Modlitwą, cnotami.

12. Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy,
Zmiłuj się nad nami, grzesznymi sługami.

(sł. i muz. XVII.)


Nuty opublikowano w śpiewniku "Czy wybrałeś już drogę?" - Kolędy i pastorałki

koledy _giszowiec

70 kolęd i pastorałek - od tradycyjnych do nowszych. W śpiewniku znajdują się nuty i teksty kolęd z zapisem akordowym.

WIĘCEJ »

 

 

 

ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

siedlecki

Ks. Jan Siedlecki Śpiewnik kościelny (opracowanie dwugłosowe). 40 wydanie jednego z najpopularniejszych śpiewników pieśni liturgicznych. Śpiewnik zawiera 606 pozycji: pieśni, śpiewów (antyfon, zawołań) zarówno tradycyjnych, zaczerpniętych ze skarbca religijnych śpiewów poprzednich wieków, jak i nowych. WYDANIE poprawione - 2015 r.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

exsultateOpracowanie dwugłosowe w śpiewniku Exsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

AbbaŚpiewnik ABBA-OJCZE wyd 2014 oprac. ks. Hieronim Chamski - format A5. Na 1000 stronach zamieszczono pieśni i piosenki religijne wraz z zapisem nutowym i funkcjami harmonicznymi. Śpiewnik jest chyba największym zbiorem pieśni i piosenek religijnych. Zawiera pieśni liturgiczne (w tym części stałe, litanie, melodie liturgii godzin) oraz piosenki do wykorzystania poza liturgią. Kolorowe krawędzie stron wyraźnie odznaczają poszczególne działy.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »