Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Cicho wszędzie

CICHO WSZĘDZIE

1. Cicho wszędzie, śpi świat cały twardym snem ujęty,
A na niebie gwiazdy grały hymn do Boga święty.

Ref. Gloria in exscelsis Deo

2. Ot, w lichej tam stajence Bóg się dla nas rodzi,
Józef stoi przy Panience, biedną dolę słodzi.

3. Z pastuszkami i my łączmy naszych serc ofiary,
Wiara, miłość i nadzieja - to są nasze dary

(t. Jan Kosycki wg kolędy francuskiej)