Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Gore gwiazda

GORE GWIAZDA

1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

5. Anioł Pański kuranciki, kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

6. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła

7. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku