Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Jezus Chrystus rodził się

JEZUS CHRYSTUS RODZIŁ SIĘ
Alleluja /3x Tak Jezus Chrystus rodził się.
Jezus Chrystus rodził się
Rodził się, alleluja
B Es B
1.Bóg kiedyś zesłał Syna nam,
Es B F B
Tak Jezus Chrystus rodził się,
Za matkę Marię wybrał sam,
Tak Jezus Chrystus rodził się,
W stajence Go tuliła,
Tak Jezus Chrystus rodził się.
Ref. Alleluja, tak Jezus Chrystus rodził się/3x
Rodził się, alleluja.
2.Anielskim śpiewem grała noc,
Tak Jezus Chrystus rodził się,
Pastuszkom wieść przyniosła swą,
Tak Jezus Chrystus rodził się,
Bóg moc im Swą objawił,
Tak Jezus Chrystus rodził się.
3.Blask gwiazdy wezwał mędrców trzech,
Tak Jezus Chrystus rodził się,
Choć szlak był długi każdy szedł,
Tak Jezus Chrystus rodził się,
Przed dzieckiem się skłonili,
Tak Jezus Chrystus rodził się.
D G D
4.Radujmy się nadziei dniem,
D G A
Gdy Bóg się rodzi, ginie śmierć,
D G D
Świat nowy zacznie życia bieg,
G D A D
Bo Jezus Chrystus rodzi się.
Uwaga: Każdą zwrotkę gra się o pół tonu wyżej

(Autor nieznany)