Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Kiedy słyszę na obłokach

KIEDY SŁYSZĘ NA OBŁOKACH

1. Kiedy słyszę na obłokach anielskie śpiewanie,
Zdumiewam się i pytam się, co to jest, mój Panie?
Aż mi miłość odpowiada Twa zbyt wielka Boże,
Iże Syn Twój Bóg wcielony, w stajni ma swe łoże.

2. Kędy członki święte sianem ostrym przyodziewa.
A mróz i wiatr bardzo przykry, zewsząd Go przewiewa.
Idę bliżej ku stajence, widzę, iże sobie
W dosyć lichym, bo bydlęcym, tron założył żłobie.

(sł. i muz. trad.)