Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

Oddać pokłon

ODDAĆ POKŁON

1. Leży w żłobie Malusieńki,
chyli dach się tej stajenki.

Ref. Pójdźmy  z pokłonem oddać Jemu,
złożyć dary Najwyższemu.

2. Zimno w nóżki maleńkiemu,
Mróz i śnieg dokucza Jemu.

3. Święty Józef się weseli,
Że przybyli już anieli.

(Autor nieznany)