Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Śliczna Panienka

ŚLICZNA PANIENKA

1. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła,
Monarchę świata w żłobie położyła.
O żłobie, żłobie! Tronie Najwyższego,
W tobie spoczęło zbawienie grzesznego.

2. Matka Najświętsza zalewa się łzami,
Gdy Dziecię zziębłe tuli pieluszkami.
O nędzo, nędzo! Jakżeś mi jest droga.
Kiedy osłaniasz Syna Stwórcy, Boga.

3. O Boże wielki, umysł mój za mały,
By pojął wszystko, co wyroki chciały.
O Panie, Panie! Jakżeś niepojęty,
Jakież Twe prawa, jakiż rozkaz święty?

(sł. i muz. trad.)

Inna wersja:

1. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła.
W stajni powiwszy, siankiem Go okryła.
O, siano, siano, siano jak lilija,
na którym kładzie Jezusa Maryja.

2. Czemuż litości nie masz, Panno droga,
żeś w liche siano uwinęła Boga:
o, siano, siano, siano - kwiecie drogi,
gdy się na tobie kładzie Bóg ubogi.

3. Dziwna na świecie stała się odmiana,
że nazarejski kwiat wrzucon do siana:
o, siano, siano, co ci się zdarzyło,
że, będąc sianem, w kwiateś się zmieniło?

4. Lecz to dziwniejsza, że Pan ogniem bywszy,
w siano się ukrył, siana nie spaliwszy:
o, siano, siano, czemu nie gorejesz,
czemu przynajmniej Pana nie zagrzejesz?

5. Już to nie w cierniu ten kwiat lilijowy,
lecz z siana wyrósł przez grzech Adamowy:
o, siano, siano, o błogosławione,
na którym Jezus Dziecię jest złożone.

6. Szczęśliwa łąko, któraś temu sianu
stać się kazała za podściółkę Panu:
o, siano, siano, wszystek kwiat różany
przechodzisz dzisiaj, narcyz, tulipany.

7. Szczęśliwe ręce te zaprawdę były,
co dla Jezusa to siano kosiły:
o, siano, siano, godneżeż to było,
by się na tobie Bóstwo położyło.

8. Przeklął był ludzkie Bóg dla drzewa plemię,
leżąc na siane dziś pojednał ziemię:
o, siano, siano, gdy piastujesz Boga,
nam się przez Ciebie w niebo ściele droga

9. Dobrze rzekł prorok ukoronowany,
Że jest do bydląt człowiek przyrównany.
O, siano, siano, czegoś narobiło,
Żeś Boga między bydlęta zwabiło?

10. Wynidź, królestwo światowe, do Pana!
Patrz, jak twój leży król na wiązce siana.
O, siano, siano, królewskie bławaty,
Przechodzisz wszystkie świata majestaty.

11. Wynidź i książę z złotego pokoja!
Niech go okrywa siankiem ręka twoja.
O, siano, siano, o nieprzepłacone!
Godne, byś w raju było pokoszone!

12. Rzucaj na siano berła i korony
Panu nowemu kożdy z swojej strony,
O, siano, siano, o klejnocie drogi!
Niech się przed tobą kładą pańskie nogi.

13. Nuż i wy, starcy, biegajcie do Pana!
A i wy, młodzi, spieszcie się do siana!
O, siano, siano, tak sobie śpiewajcie,
Pana Jezusa siankiem nakrywajcie.

14. Więc i my wszystkie pójdźmy też do Pana,
A po kolędzie nieśmy wiązkę siana.
O, siano, siano, przyjmij od nas, Panie,
A nam za siano daj w niebie mieszkanie. Amen.

(sł. i muz. trad.)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

palka adwentP. Pałka Pieśni adwentowe, kolędy i pastorałki. Śpiewnik ten to starannie dobrany zbiór 22 utworów muzycznych opracowanych na czterogłosowy chór mieszany a cappella przez Piotra Pałkę. Z myślą o możliwości akompaniamentu w opracowaniu zamieszczono linię wyciągu fortepianowego poszczególnych utworów, zaś głosy chóralne zostały poprowadzone na osobnych pięcioliniach, co czyni całość czytelną i przejrzystą.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »