Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Łamiesz chleb

ŁAMIESZ CHLEB nuty

        E  H      cis              fis         H7
Ref. Łamiesz chleb, nowy rodzi się świat,
  E      cis             fis H7
Jezu przyjm za to cześć!
 E   H   cis         fis               H7
Ten to chleb, co otwiera nasz grób,
E        cis gis  A H      E
Życie wieczne rodzi w nas.

        fis              A   fis            cis     H
1.Wydałeś Ciało swe, aby światu życie dać,
                fis           A   fis     A         H
W śmierć pogrążyłeś się, by zbudować pokój.

2.Łamałeś Boży Chleb, aby przeobrazić nas,
Prostaczy, biedny lud, w dziedziców Królestwa.

3.Zaczynem Ciało Twe dla wiecznego życia w nas,
Probierzem prawdy słów Dobrej Twej Nowiny.

4.A gdy wypełnił się czas odejścia spośród nas,
Oddałeś życie swe na patenie krzyża.

5.Powtarzasz w nas ten cud, woda winem staje się,
Straszliwych grzechów win w nas rozrywasz pęta.

6.Twe Ciało w świecie tym Niebo z ziemią łączy nam,
Gdy swoje życie Bóg dla nas, ludzi, daje.