Marana Tha! Przybądź, Panie Jezu

MARANA THA! PRZYBĄDŹ PANIE JEZU

Ant. Marana tha! Przybądź, Panie Jezu.

1. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.

2. Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy niech powie: "Przyjdź!"

3. Kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie, kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie.

4. Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!