Moim pokojem Bóg

MOIM POKOJEM JEST BÓG
C G a F G

Ref. Moim pokojem jest Bóg, On wzmacnia mnie każdego dnia,
C G a F G
Moim pokojem jest Bóg, On przy mnie zawsze trwa.
F G C e a
1.Kiedy odchodzę sam, zawsze ból w sercu mam,
F G C G
Ciągle marzę o tym dniu, kiedy spotkam Cię znów.
2.Twe drogi wiodą mnie, w nieznany, trudny świat,
Zaufać każesz mi, zawierzyć mocy Twej.
C
Coda: Zawsze trwa.