Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Historia

Historia
     e                   C         G                D
1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna.
   „Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna.
    To za sprawą Ducha, z nieba wysokiego
    Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego.
         a         e                 a       e
Ref. Matko Nieskalana, Matko ukochana,
         a         e                   H7             e
       Panno nad pannami, oręduj za nami!
         a             e                  a           e
       Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela,
         a         e                   H7             e
       Panno nad pannami, oręduj za nami!

2. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie,
    O Królestwie Bożym święte nauczanie.
    Chwała Jego wielka nigdy nie przeminie,
    Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie.

3. Jezu, tak cierpiący, Jezu opuszczony,
    Jezu, pełen bólu, Jezu poniżony,
    Gdy za grzechy świata Niebo umierało,
    Serce Twojej Matki pod Krzyżem czuwało.

4. Wieczne „Alleluja!”, Jezus zmartwychwstały
    Do nieba wstępuje, pełen Boskiej chwały,
    Duch Święty prowadzi w prawdzie i miłości.
    Maryja u Pana – przyczyna radości.

/Adam Szewczyk/