Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Magnificat

MAGNIFICAT
    D                   h            G                         A
Ref. Uwielbia dusza moja Pana, Zbawcę mego,
    D               h               G                             A
        Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym. /2x
         D           h      G                         A
1.    Bo odtąd narody będą mnie błogosławić
          D           h     G                  A
       I wszystkie ludy będą mnie uwielbiać,
               G         A           D     fis7                  h
       Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący,
        G             A                       G                 D
       A Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia.

2.    On strąca mocarzy, pokornym stawia trony,
       Bogatych oddalił, a głodnych poszukuje,
       Obiecał potomstwo, Abraham się raduje,
       Uwielbiać Pana od zaraz zaczął też.

/Marcin Łęczycki/