Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Witaj, niebios Królowo

WITAJ NIEBIOS KRÓLOWO

e          D             a7       e         D         a7
Witaj, niebios Królowo! Witaj, Pani Aniołów!
G         D             a    e    D                            a7
Witaj, Różdżko i Bramo, Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza.
Witaj, o Najśliczniejsza! Proś Chrystusa za nami.