Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Sługa Niepokalanej

SŁUGA NIEPOKALANEJ nuty głosy nuty 
d C d a F C Es B
1. Matka Niepokalana jest dla nas wzorem Nowego Człowieka.
d C d a F C G d
Uczy swego oddania w Duchu Świętym Chrystusowi -
B C d
niech Jego moc działa w nas.
d C d a F C Es B
2. Bądź, Boże, uwielbiony za Twego Sługę - księdza Franciszka,
d C d a F C G d
za Jego służbę wśród ludzi. Daj mu przebywać w gronie Twych Świętych,
B C D
udziel tej łaski i nam.

d B C d B F C4-3
Ref. Sługa Niepokalanej uczy nas odwagi,
d B C d B C d
Byśmy razem z Chrystusem służyli wśród braci.
d B C d B F C4-3
Boże nasz, Wszechmogący udziel nam tej łaski
d B C d B C d (D)
Byśmy razem z Maryją służyli z odwagą.

3. Daj nam Ducha Świętego, zjednocz nas, Panie, w swoim Kościele.
Daj wzrost żywym wspólnotom, bądźmy Oazą Żywego Kościoła,
Pełnego miłości i służby.
B C d a  B C F C
Coda: Przyjmuję krzyż, służby i trudu, zbawczego zwycięstwa Twego.
B C d a  B C G
Pozwól mi iść, tylko Twą drogą, Agape rozlewać dziś.

(sł. i muz. Daniel Jezierski)