Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Błogosławiona Maryjo

BŁOGOSŁAWIONA MARYJO nuty

1. Błogosławiona Maryjo,
Przyjmij w swe łono dziewicze
Słowo przez Ojca zrodzone,
Słowo naszego zbawienia.

2. Cień Wszechmocnego Cię okrył,
Duch życiodajny napełnił,
Abyś nosiła Chrystusa
Ojcu równego we wszystkim.

3. Bramo Bożego przybytku,
Łaską wybrania zamknięta,
Tylko samemu Królowi
Święte podwoje otwarłaś.

4. Ten, co się zrodził przed zorzą,
Głosem proroków wieszczony,
Kiedy Go anioł zwiastował,
Przyszedł przez Ciebie na ziemię.

 

5. Cieszą się chóry niebiańskie,
Radość ogarnia narody:
Oto Najwyższy przychodzi,
Aby ratować ginących.

6. Chryste, nasz Królu łagodny,
Synu przeczystej Dziewicy,
Tobie i Ojcu wraz z Duchem

Chwała niech będzie na wieki. Amen.

Hymn brewiarzowy Nieszpory - Adwent po 17 grudnia