Niech Twój rozbłyśnie dzień

NIECH TWÓJ ROZBŁYŚNIE DZIEŃ

A          D           A           D
Niech Twój rozbłyśnie dzień,
h             A                     D  A
Niech nadejdzie Twe zmiłowanie
A            D            A                   D
Niech wreszcie wstanie Twój dzień,
h        D                A       D
Wybawienie przyniesie nam.

/M. Pilśniak OP, J. Gałuszka/