Niechaj zstąpi Duch Twój

NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

d
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
B
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,
 g                                 a                                       d
Obmyj mnie i uświęć mnie; Uwielbienia niech popłynie pieśń!
      B                                           F
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!
      B                                             F
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
B       a                               d
Jezus! Tylko Jezus Panem jest!