Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Niech mnie strzeże

NIECH MNIE STRZEŻE
Niech mnie strzeże Twa Święta Krew,
niech mnie chroni Twe Święte Ciało;
Panie Jezu ze mną bądź, Panie Jezu prowadź mnie.
(Piotr Pałka)