Niech mnie strzeże

NIECH MNIE STRZEŻE
Niech mnie strzeże Twa Święta Krew,
niech mnie chroni Twe Święte Ciało;
Panie Jezu ze mną bądź, Panie Jezu prowadź mnie.
(Piotr Pałka)