Na wieki będę chwalił Cię

NA WIEKI, BĘDĘ CHWALIŁ CIĘ
      C                                  a
Na wieki, będę chwalił Cię na wieki,
           d                G          C   (G)
Jesteś godzien dziś chwały i czci.
Chcę Cię wielbić, wolę Twoją zawsze pełnić,
Swoim życiem chcę cześć oddawać Ci.

/tł. Aleksander Karpowicz/