Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Nawróć się ludu

NAWRÓĆ SIĘ LUDU nuty
e C e

1. Nawróć się, ludu w pokorze,
e C e
W poście i w płaczu, i żalu,
G D C H7
A światłość twoja jak zorze
e C H7 e
Rozbłyśnie nad Jeruzalem
2. Nawróć się, córko Syjonu,
Do Pana, Boga swojego.
Tułaczy przyjmij do domu,
Łaknących obdaruj chlebem.
3. Obmyj się dziś żywą wodą,
Bo Bóg ci przebaczyć gotów.
Jak orzeł odnów swą młodość
I wzmocnj skrzydła do lotu.
4. Wtedy Pańskiego Imienia
Zawezwiesz, a On odpowie,
Wprowadzi do bram zbawienia
Pasterzem będzie swych owiec.