Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Nie bój się, wypłyń na głębię

NIE BÓJ SIĘ WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ nuty
A    H   E       A            E   H

Nie bój się, wypłyń na głębię.
A                E      A   H
Jest przy Tobie Chrystus.

/m. Jacek Sykulski/