Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Niech będzie chwała i cześć

NIECH BĘDZIE CHWAŁA I CZEŚĆ nuty

                       H7       E           cis
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
    E                     H7
Chwała i cześć Jezusowi.
    E E7                         A    a
Chwała, niech będzie chwała
E                  H          E
Tak, Jemu chwała i cześć.

/James i Elizabeth Greenelsh/