Oddaję Ci życie swe

ODDAJĘ CI ŻYCIE SWE

          D                  e             A7                      D
1. Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie wiesz jakie jest.
              D                            e            A7                      D
    Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem
     h                    e            A                    G       A7
    Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy,
    h                          e                    G              A7
   Obmyj mnie Twą świętą Krwią, podaruj mi nowe życie

2. Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie,
    Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej.
    Przyjdź, zamieszkaj w domu mym,
    Z Twą łaską i miłosierdziem
    Otocz mnie ramieniem swym, bo ja…

3. Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz jakie jest.
    Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem.
    Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy
    Jezu, jesteś Panem mym, Zbawicielem mym.