Otwórz me oczy, o Panie

OTWÓRZ ME OCZY, O PANIE nuty

D                                        D/C
Otwórz me oczy, o Panie, otwórz me oczy i serce.
                        G||D
Chcę widzieć Ciebie. /2x
              A                        h     
Wywyższonego widzieć chcę,
 G                                          A
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
fis                           h                          G                       A
Wylej swą miłość i moc, gdy wołam „Święty, Święty, Święty”.
 D||h||G                                                        D
Święty, Święty, Święty! /3x  Chcę widzieć Ciebie.

/Paul Baloche/

otyginał