O tak, tak, tak

O TAK, TAK, TAK

e A
O tak tak tak Panie mówię tak Twemu Słowu
O tak tak tak Panie mówię tak Twojej woli
O tak tak tak Panie mówię tak Twym natchnieniom
O tak tak tak Panie mówię tak Twemu Prawu
a e a e
Jesteś mym Pasterzem uczysz mnie jak tutaj żyć
a e G A
Twoje napomnienia chronią mnie strzegą mnie
H7
Dają życie mi
e A
O Alleluja alleluja /4x