Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent

O Panie otwierasz rękę swoją

O PANIE OTWIERASZ RĘKĘ SWOJĄ nuty

          E         fis        A      H             A        H7         E
1.O, Panie, otwierasz rękę swoją, na dłoni trzymasz ziarno;
             cis              H7                 A            Gis
Ziarno życia, ziarno święte, ziarno wiary niepojętej.
               A          H7     E
Ziarnem Bóg człowieka karmi,
             fis          Gis        cis
Ciałem swym ze wzgórz Kalwarii.

2.O, Panie, otwierasz rękę swoją, Naczynie pełne wina;
Wino ciemne, Tajemnicy, Wino wiecznej obietnicy.
Winem Bóg człowieka syci, poi Krwią swej tajemnicy.

3.O, Panie, otwierasz usta swoje i mówisz Prawdę pełną;
Słowo Żywe, ziarno Słowa, Prawdę w Słowie Bóg darował.
Płonie pośród nocy Słowo, Słowo, które jest Osobą.

/sł. M.Skwarnicki; m. J. Łucik/