Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

O, wychwalajcie Go, wszystkie narody

O WYCHWALAJCIE GO WSZYSTKIE NARODY

               D                 G           A
O, wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy,
Jego łaskawość nad nami potężna,
A Jego wierność trwa na wieki.
O, alleluja, alleluja. /4x

(sł. Psalm 117, muz. Karol Karkowski)