Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał

OTO DZIEŃ W KTÓRYM PAN nuty
Ant. Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał. Alleluja. /2x
Dzień radości pełen i wesela. Alleluja. /2x
1. Panie zmartwychwstały, jesteś zwycięzcą śmierci
I Życiem wiecznym tryskającym z Serca Boga.
2. Tyś prawdziwym życiem, z Tobą mamy zmartwychwstać,
Odpuść nam winy, zniszcz pieczęcie naszych grobów.
3. Panie zmartwychwstały, otwórz nam bramy nieba,
Tę Nową Ziemię, w której Twój panuje pokój.
( sł.: L. Deiss; m.: ks. Z. Bernat)