Oto jest dzień

OTO JEST DZIEŃ nuty
E||cis H

Oto jest dzień,/2x który dał nam Pan /2x
H E
Weselmy się /2x i radujmy się w nim. /2x
A E
Oto jest dzień, który dał nam Pan
A E
Weselmy się i radujmy się w nim.
E cis H7 E
Oto jest dzień który dał nam Pan.(Les Garrett; zob. Ps 118,24)