Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Ponad majestat aniołów

PONAD MAJESTAT ANIOŁÓW
G                                     e
Ponad majestat aniołów wywyższamy Ciebie,
C                                        D
Święty jesteś, Panie, Boże nasz!