Przelewają się przeze mnie

PRZELEWAJĄ SIĘ PRZEZE MNIE
           e
Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski,
C                                           h
Łaska po łasce, fala za falą, łaska po łasce, fala za falą,
C                      D7/9/3
Łaska po łasce, fala za falą.

/Roman Groszewski SJ/