Przyjdź Duchu Święty (kanon)

PRZYJDŹ, DUCHU śWIĘTY (KANON)
d                      a7   d      F         G        e G d
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.