Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize  Adwent Wielki Post

Powróćmy dziś do Pana

POWRÓĆMY DZIŚ DO PANA

Powróćmy dziś do Pana, całym sercem!
Przylgnijmy znów do Niego, ze wszystkich sił!
Powróćmy dziś do Pana, z całej duszy!

Prostujmy nasze ścieżki, odrzućmy wszelki grzech!
Bo On obiecał, że nas przyjmie, gdy szczerze szukać Go będziemy.

Nowe przymierze zawrze z nami, na sercach prawa swe wypisze
I nikt nie powie: Poznaj Pana! Wszyscy już go znać będziemy.

Gdyż On chce zabrać swoje dzieci, chce wszystkim łaskę dać na nowo.
Chce, byśmy znali Jego drogi, w jedności trwali zawsze z Nim.

Przyjdzie jak deszcz, wiosenny deszcz.

(sł. i muz. Krzysztof Szczypuła)