Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY NAPEŁNIJ ME SERCE MIŁOŚCIĄ

Przyjdź Duchu Święty napełnij me serce miłością,
Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją, Twoją napełnij mądrością|
(Paweł Bębenek)