Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z  Kolędy  Maryjne  Taize 

Padnijmy twarzą na ziemię

PADNIJMY TWARZĄ NA ZIEMIĘ nuty
        d            g         d
1. Padnijmy twarzą na ziemię,
    F           B           g d

Błagajmy Boga ze skruchą,
  F                          g
Przed Sędzią łzy wylewajmy,
        A                        d
| By Jego gniew się uśmierzył.

2. Tak często, Ojcze najlepszy,
Grzechami Cię obrażamy,
Lecz Ty się zmiłuj nad nami
I ześlij swe przebaczenie.

3. Bo chociaż bardzo niegodni,
Jesteśmy Twoim stworzeniem,
Więc wspomnij na to i pomóż
Wysławiać życiem Twe imię.

4. Od zła nas wyzwól dawnego,
A dobro pomnóż swą łaską
I uczyń Tobie miłymi
Już dziś i w całej wieczności.

5. Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Majestat będzie i chwała,
A Ty nam udziel owoców
Zbawczego czasu pokuty. Amen.

/sł. LG t.II; opr. tynieckie/