Pan mnie kocha

PAN MNIE KOCHA
D      fis   h  G            D             h

Pan mnie kocha, niepojęta radość
        G                  A
Rodzi się w sercu mym,
       D    fis     h G            D         A      D
Bo Pan mnie kocha, nigdy już nie będę sam.
D                  G                   A
Ciągle doświadczam Jego miłości,
                 D        G A
Pięknej, prostej i pełnej,
Fis             h                 G               h    A G
Kimże ja jestem, że On mnie nią obdarza,
         D               G                 D              G
On kocha nas wszystkich, bo każdy jest drogi,
     D         h                  G A
Jedyny, drogi w oczach Pana.